Yüksek Kalitede Doğal Taş Çeşitleri arıyorsanız doğru yerdesiniz...

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR:
1.1 Satıcı :
Ünvanı:TT BROS MERMER
E-Ticaret Site Adresi:https://www.ttbrosmermer.com.tr
Mersis No: 0388146668700011
Adresi: Şirinevler, Ankara Karayolu Üzeri, Cad No:37 / A
03750 İscehisar
Afyonkarahisar/ Türkiye
Telefon : 0533 170 53 87
info@ttbrosmermer.com.tr
1.2 Alıcı
Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
Email:
Vergi Dairesi:
Vergi No/T.C No:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak satış ve teslim ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL BİLGİLERİ:Ürünün; adı, modeli, Ürünün Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.
3.1 Ürün Adı :
3.2 Ürün Modeli :
3.3 Ürün Özellikleri:
3.4 Ürün Ölçüleri:
3.5 Marka/Model/Renk:
3.6 Adedi :
3.7 Satış Fiyatı (KDV dâhil) :
3.8 Kargo Ücreti :
3.9 Anlaşmalı Kargo Firması :
3.10 Ödeme şekli :
3.11 Teslimat Adresi :
3.12 Teslim Edilecek Kişi :
3.13 Fatura Adresi :

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER4.1 Alıcı, www.ttbrosmermer.com.tr internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün temel özelliklerini, ürünün hazırlanarak teslim edilmesine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuduğunu, satış fiyatı ve ödeme şekli konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Alıcı iş bu sözleşme öncesinde kendisine elektronik ortamda gönderilen Ön Bilgilendirme Formunu okuduğunu ve onayladığı gayri kabil rücu kabul beyan ve taahhüt eder.Alıcı, Satıcı’nın internet sitesi üzerinde yer alan birtakım uygulamalar ile kredi kartı (Master, Visa vb), banka havalesi ile ödeme yapabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil kredi kartı hesabından ve/veya havale ile ödemenin tam ve eksiksiz olarak satıcının hesabına ulaştığı zamandır. Sınırlı sayıda üretilen ürünlerin satışında ödemeyi gerçekleştirme zamanı dikkate alınmaktadır. İşlem sırasında ödeme işlemi ilk tamamlanan kullanıcıya öncelik tanınmaktadır.
4.2 Sözleşme konusu ürün, Siparişin işleme alınması tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Alıcı’nın belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün Satıcı’nın anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi şartı ile teslim edilme anına kadar tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir.
4.3 İş bu Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka 3. bir şahsa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ve/veya şirketin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde bekletilmiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan tüm giderler Alıcı’ya aittir.
4.4 Alıcı, Madde 3’de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5 Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, tüketici tarafından seçilen tasarım modelinde ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
4.6 Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içerisinde ücretini ödemesi ve/veya Satıcı’ya ürünü geri göndermesi zorunludur. İş bu sebeple tüm nakliye masrafları Alıcı’ya aittir. Ayrıca Ürünün bu aşamada kullanılması, yıpranması veya zarar görmesi halinde sorumluluk Alıcı’ya aittir.
4.7 Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün var ise emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, ödemeyi yaptığı şekilde 14 gün içerisinde kendisine iade edilir.
4.8 Mal, Siparişin hazırlanması bittikten sonra Satıcı tarafından anlaşmalı kargo şirketine, Alıcı’ya gönderilmek üzere teslim edilir. Şayet www.ttbrosmermer.com.tr internet sitesinde satışta bulunan ürün tamamen özel tasarım olan ve sınırlı sayıdaki ürünlerden ise, stoklardaki güncellemelere rağmen elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmesi durumunda derhal siparişi veren AIıcı’ya elektronik posta yolu ile bildirilir. Alıcı’nın talebine göre siparişin tedarik edilmesi beklenebilir, değiştirilebilir ve/veya haklı bir sebep olması halinde Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Aksi hallerde Satıcı, sipariş edilen ürünün ifası yerine getirmesi imkansızlaşması halinde, durumdan Alıcı’yı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürün’ün bedelini ve/veya Alıcıyı borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder.
4.9 Alıcı, Ürünü kargodan teslim alırken paketin ve içerisindeki ürünün hasarlı olduğunu tespit etmesi durumunda, kargoyu kabul etmeyerek tutanak tutturulmalıdır. Alıcı, durumu hemen elektronik posta yolu ile Satıcı’ya iletmeli ve tutanağı Satıcı’ya göndermelidir. Bu halde satıcı sorunu giderip en kısa zamanda Alıcı’ya geri dönüş yapacaktır.
4.10 Firmamız tarafından gönderilen ürünler ulusal kargo firmalarıyla gönderimi yapılmış ise paket teslimatı dairenize kadar yapılacaktır. Ağır, hacimli ve kırılma ihtimali yüksek ürünler hasar görmemeleri için nakliye firmalarıyla gönderilmektedir ve firmalar teslimatı alıcı adresinde aracın girebildiği son noktada yapmaktadır.
4.11 Ödemenin kredi kartı vb. ödeme yöntemleri kullanılarak yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE- 5 CAYMA HAKKI:
5.1 Alıcı’nın malı teslim aldığı günden itibaren on dört gün (14 GÜN) içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin aldığı ürünü iade etmek şartı ile sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımını sebebi ile malın Satıcı’nın anlaşmalı Kargo firması ile 14 gün içerisinde satıcı ve sağlayıcıya gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde cayma hakkının kullanımına ilişkin ürün iade kargo bedeli Alıcı tarafından tahsil edilir. Cayma hakkının kullanılacağına dair bildirim iş bu süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yeterlidir. Yazılı bildirim elektronik ortamda yapılabilir.
5.2 İade işlemlerinin yapılabilmesi için ürünün Alıcı’ya ve 3.kişiye teslim olması şarttır. Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya geri gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanagı örnegi ile fatura aslının iadei zorunludur.Satıcı, 14 gün içerisinde ürün bedelini, Alıcı’nın ödediği şartlarda iade edecektir.
5.3 Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün (on gün) içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
5.4 www.ttbrosmermer.com.tr internet sitesinden satın alınan ürünlerin ayıp sebebiyle iade olacağı durumlarda eğer stokta yoksa Alıcı tarafından iade edilen ürünü Satıcı malın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirebilir. Bu durum Alıcı’ya yazılı olarak bildirim yapılır. Alıcı’nın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirilmesinin kabul edilmemesi durumunda mail yolu ile bilgilendirilir ve bu taktirde ücret iadesi 14 gün içinde yapılacaktır.
5.5 Alıcı’nın ödediği bedel kısmen veya tamamen Satıcı tarafından ya da Satıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.
5.6 Cayma hakkının kullanılması sonrasında, Alıcı tarafından gerekli edimlerin yerine getirilmesi akabinde Satıcı, Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
5.7 Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.
5.9 İş bu sözleşme dahilinde; Alıcı’nın istekleri ve açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, tasarlanan ve/veya kendi istediğine göre geliştirilen tüm ürünler ve niteliği itibarı ile artık geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılmaz. Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde ve malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde sarf malzemelerinde,cayma hakkı kullanılmaz.
5.10 www.ttbrosmermer.com.tr internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

MADDE- 6 UYUŞMAZLIK HALİNDE BAŞVURULMASI GEREKEN MAKAM VE YETKİLİ MAHKEME
6.1 İş bu sözleşme sebebi ile Alıcı tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.İşbu 6 maddeden ibaret mesafeli satış sözleşmesi iki nüsha olarak düzenlenmiş elektronik ortamda onaylanmış ve bir nüshası elektronik ortamda ve Alıcı’ya iletilmiştir.

MADDE- 7 İPTAL VE İADE ŞARTLARI7.1 ttbrosmermer.com.tr web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verildiğinde, alıcıya sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini alıcının onayladığı kabul edilmektedir.
7.2 ttbrosmermer.com.tr; iptal, iade ve değişim işlemlerinde Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde hareket eder. Ambalajı bozulmamış, kullanılmamış, satışı yapılabilecek ve “iadesi geçerli olmayan ürünler”in dışında kalan ürünlerin iptal, iade ve değişimleri yapılabilmektedir.
7.3 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirtilen, alıcının 14 gün içinde ürünü iade etme hakkı dâhilinde iade ve değişim işlemleri gerçekleştirilmektedir.
7.4 İade edilecek ürünün tekrardan satışa uygun olması gerekmektedir. Ürün değişim ve iadelerinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen esaslar, alıcı memnuniyeti açısından alt sınır olarak kabul edilmektedir.
7.5 Alıcının teslim edilen malı kontrol etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Satın alınan ürünün yer aldığı paketin veya paketlerin eksik veya hasarlı olması durumunda kargo görevlisine tutanak tutturulmalıdır. Kargo görevlisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa alıcının, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Paketin kabul edilmemesi ve tutanak tutulması durumunda tutanağın alıcıda kalan kopyası en kısa zamanda ttbrosmermer.com.tr’a bildirilmelidir ve ttbrosmermer.com.tr bildirim sonrasında en kısa zamanda yeni ve sağlıklı bir teslimatın yapılmasını sağlayacaktır.
7.6 Ürünün alıcı tarafından teslim alınması durumunda teslimatın gerekli koşullara uygun olarak yapıldığı ve ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilmektedir. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.
7.7 İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise ürünü iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte ürünün iade edilmesi gerekmektedir.
7.8 İade faturası, kargo ücreti dâhil edilmeden ürün birim fiyatı + KDV olacak şekilde kesilmelidir.
7.9 İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
7.10 ttbrosmermer.com.tr, üretici firma veya kargo şirketinden kaynaklı hatalar sonucu yapılan iadelerde iade kargo ücreti alıcıya yansıtılmamaktadır. Aksi durumlarda alıcı iade kargo ücretinden sorumludur.
7.11 ttbrosmermer.com.tr tarafından iade ile ilgili gönderim onayı verildikten sonra ürün iade işlemi gerçekleştirilmektedir. Onay bilgisi alıcıya bildirmiş olduğu iletişim adresi (mail veya telefon) üzerinden bildirilmektedir.
7.12 Kurumsal veya özel indirimli toplu satışlarda ayıplı mal statüsünde olmadığı sürece ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
7.13 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilmektedir.
7.14 Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu değildir.
7.15 Ödemem ne zaman iade edilecek? İptal/iade talebiniz ürün ulaştıktan sonraki 3 iş günü içerisinde değerlendirilmekte ve onaylandıktan sonra 1 hafta içerisinde sipariş tutarı hesabınıza ödeme yönteminizle aynı olacak şekilde iade edilmektedir. Havale ile yapılan ödemelerde iade işlemi 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır.
7.16 Tutar iadem neden taksitli olarak yapılıyor? Taksitli olarak satın almış olduğunuz ürüne ait bedelin tamamı kredi kartınıza iade edilmektedir. Bankanız tarafından iadenin kredi kartınıza geri ödemesi taksitli olarak yapılmaktadır.
7.17 İadesi geçerli olmayan ürünler nelerdir? Özel üretim logolu ürünler ya da alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, Tek kullanımlık ürünler Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler.
İadesi Olmayan Ürünler kapsamında ise, ürün tekrardan satışa uygun değilse, hasarlı, eksik, ambalajı zarar görmüş ya da belgeleri eksikse ve ürünü teslim almanın üzerinden 14 günden fazla bir süre geçmişse iadeniz kabul edilmemektedir.
7.18 Ürün arızalarında izlenecek yöntem nedir? ttbrosmermer.com.tr tarafından satılan ürünlerin değişim, iade ve tamir işlemleri garanti veren şirket ve yetkili servisleri tarafından yapılmaktadır. Arızalı ürünün, garanti süresi içerisinde, faturası ve/veya garanti belgesi ile birlikte alıcıya en yakın yetkili servise başvurulması ile ücretsiz değişiminin veya tamirinin yapılması sağlanmaktadır. ttbrosmermer.com.tr’a iade edilen ürünler ttbrosmermer.com.tr tarafından yetkili servise gönderilmekte ve sonucu beklenmektedir.
7.19 Satın alınan ürün bedeli ödenmez ise Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona ermektedir.
7.20 Temerrüt hali ve hukuki sonuçları nelerdir? Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul etmektedir.
7.21 Öngörülemeyen sebeplerle ürün süresinde teslim edilemez ise Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum alıcıya bildirilmektedir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilmektedir.

Güncelleniyor…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.